21 kwietnia 2021

ZPZS organizuje drugą edycję szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie,

ZPZS organizuje  drugą edycję szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”.

Jest ono adresowane do dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe

  • Przygotowanie dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia i pracowników placówek doskonalenia do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  • Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoły promującej zdrowie.
  • Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły mogą prowadzić w ramach polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
  • Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze do realizacji projektu Ruch i zdrowe żywienie w szkole.
  • Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl) w terminie 26.04.2021–17.05.2021 r. Rekrutacja jest możliwa do 10 maja 2021 r.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie przez platformę www.szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w pierwszej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Serdecznie zapraszamy do  udziału w szkoleniu.