23 listopada 2018

Zmiana przepisów dotyczących wycieczek zagranicznych

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zmieniły się przepisy dotyczące organizacji wycieczek zagranicznych.  Zmienione zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz.U. poz. 1516 oraz z 2014 r. poz. 1150)

Poniżej zamieszczamy treść rozporządzenia i wzór na zawiadomienie o wycieczce zagranicznej

Załączniki

Wzór na karte wycieczki
Data: 2018-11-23, rozmiar: 17 KB
Rozporządzenie
Data: 2018-11-23, rozmiar: 287 KB