3 lipca 2020

Zawody finałowe XIII edycji Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Uprzejmie informujemy, że Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego im. mjr. Marka Gajewskiego, zamierza zorganizować zawody finałowe XIII edycji Olimpiady, w dniach 24–25–26 (czwartek–sobota) września 2020 roku, na następujących zasadach:

 1. Zawody odbędą się w Warszawie i Sulejówku.
 2. Zawody rozpoczną się w czwartek 24 września w Warszawie o godz. 11.00 i zakończą w sobotę 26 września ok. godz. 14.00, skąd uczestnicy zostaną odwiezieni autokarami na Dworzec Centralny w Warszawie.
 3. Wykaz 61 uczniów zakwalifikowanych do zawodów finałowych stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 4. Komunikat wraz z załącznikiem zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady, a ponadto rozesłany do kuratoriów i szkół, a także – w miarę posiadanych adresów internetowych – do uczniów i nauczycieli.
 5. Zawody odbędą się pod warunkiem zgłoszenia do udziału w nich co najmniej 50% uczniów spośród zakwalifikowanych, wyszczególnionych w załączniku do niniejszego komunikatu. Potwierdzenie gotowości przyjazdu ucznia i nauczyciela należy przesłać do 31 lipca 2020 r. na adres poczty internetowej Olimpiady (olimpiada@mjpws.pl) wpisując w temacie wiadomości: ZAWODY FINAŁOWE.
 6. Podczas zawodów obowiązywać będą specjalne rygory sanitarne.
 7. Zawody będą rozgrywane w następujących konkurencjach: Broń i barwa,Malarstwo batalistyczne, Eksponat muzealny, Pieśń i piosenka wojskowa, Literatura i poezja, Geografia militarna, Warszawa na przełomie wieku, Oprowadzanie po historycznych miejscach i obiektach w Warszawie, Losy mojej rodziny (przyjaciół domu) w latach walk o niepodległość. Szczegółowy harmonogram i program zawodów wraz z konkurencjami zostanie opublikowany do końca lipca br.
 8. Organizatorzy zapewniają uczniom oraz nauczycielom (opiekunom) zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport na miejscu. Nie zwracamy kosztów podróży.
 9. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele otrzymają nagrody książkowe, zwycięzcy – nagrody specjalne, a spełniający kryteria – tytuły laureatów olimpiady.
 10. Organizatorzy przewidują zwiedzanie nowo otwieranego gmachu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie zorganizowanych będzie część konkurencji oraz gala finałowa.

Lista Uczniów zakwalifikowanych przez Komitet Główny Olimpiady do udziału w zawodach finałowych 24-26 IX 2020 r.:

 1. Marcel Kaczmarczyk ZSMS, VII LO Mistrzostwa Sportowego, ul. Stanisławskiego 2, 66-400 Gorzów Wlkp., opiekun Magdalena Sieroń;
 2. Konrad Zaleski ZSO nr 1 – I LO im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31, Gorzów Wlkp., opiekun Robert Gabis;
 3. Aleks Madzelan II LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wlkp., opiekun Jarosław Musiał.

Załączniki

57_zalacznik-komunikat-final-xiii-edycji
Data: 2020-07-03, rozmiar: 80 KB
56_komunikat-final-xiii-edycji
Data: 2020-07-03, rozmiar: 164 KB