28 marca 2017

Zasady przyznawania tytułu laureata i finalisty Konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjów.

eskpSzanowni Państwo,

ze względu na specyfikę organizacji Konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjów przekazujemy informacje dotyczące zasad przyznania tytułu laureata i finalisty tegorocznej edycji konkursu.

 

 

Tytuł laureata

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie § 10 ust. 4, Wojewódzka Komisja Konkursowa przedstawia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty listę uczniów, którzy w finale uzyskali nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia, rekomendując ich do przyznania tytułu laureata. W § 10 ust. 5 czytamy, że jeżeli 90% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 15% wszystkich uczestników finału, Wojewódzka Komisja Konkursowa przedstawia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty listę uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik w liczbie 15% ogólnej liczby wszystkich uczestników finału. Ust. 4 nie stosuje się. Ze względu na edycję tegorocznego konkursu zastosowanie znalazł zapis ustępu 5, w związku z czym tytuł laureata przyznano 23 osobom ze 151 biorących udział w konkursie, co stanowi 15,2 % wszystkich uczestników finału. Tym samym obniżono próg  z 36 do 35 punktów.

Tytuł finalisty

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu § 10 ust. 6 tytuł finalisty przyznaje się uczestnikom trzeciego etapu konkursu, którzy w finale wojewódzkim uzyskają co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. Maksymalna ilość punktów, jaką mógł uzyskać uczestnik konkursu,
to 40 punktów. W związku z tym tytuł finalisty przyznaje się osobie, która podczas zawodów trzeciego stopnia uzyska co najmniej 20 punktów.

Przyjmując powyższe ustalenia, powstała konieczność przeprowadzenia stosownej korekty wyników. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za nieścisłości powstałe w protokole wyników.