23 kwietnia 2021

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

21 kwietnia 2021 r. podczas konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki przedstawił najważniejsze rozwiązania dotyczące egzaminów w 2021, 2022 i 2023 roku.

Główne z nich to:

– egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane będą na takich samych zasadach, jak egzaminy w 2021 r.,

– w 2023 r. rezygnujemy z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

 Więcej informacji w załącznikach

Załączniki

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów
Data: 2021-04-23, rozmiar: 30 KB
Egzamin ósmoklasisty
Data: 2021-04-23, rozmiar: 45 KB
Egzamin maturalny
Data: 2021-04-23, rozmiar: 64 KB
Prezentacja
Data: 2021-04-23, rozmiar: 597 KB