31 sierpnia 2023

Informacja dotycząca nauki w publicznych przedszkolach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że  nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna. Zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

Takie działanie nie ma podstaw prawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-w-publicznych-przedszkolach-jest-bezplatna2