9 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek

Zarządzeniem Nr 21/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek została wprowadzona procedura dotycząca opiniowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2020/2021 i kolejne lata.

Załączniki