8 listopada 2012

Zaproszenie na konferencję – projekt „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”

oreOśrodek Rozwoju Edukacji  zaprasza do udziału w konferencjach realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”.

 

 

 

Konferencje skierowane są do:

  •     pracowników JST, w tym do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, pracowników wydziałów i referatów oświaty, przewodniczących komisji oświaty, radnych uczestniczących w pracach komisji oświaty,
  •     pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół
  •     pracowników kuratoriów oświaty,
  •     dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych placówek oświatowych,
  •     pracowników organizacji pozarządowych działających na polu edukacji,
  •     pracowników instytucji wspomagających samorządy w realizacji zadań oświatowych,
  •     pracowników naukowych instytutów i uczelni wyższych
  •     innych osób, które czują się odpowiedzialne za jakość edukacji i chciałyby uzyskać merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu problematycznych kwestii oraz pragną rozwijać niezbędną wiedzę i umiejętności wspomagające ich aktywność.

 

Konferencje są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z czym udział w nich jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do miejsca konferencji. W konferencjach może wziąć udział więcej niż jeden przedstawiciel danej jednostki.

 

Nabór na szkolenia:

Nabór na konferencje odbywa się w formie elektronicznej. Formularz rejestracji znaleźć można na stronie  www.ore.cwa.pl oraz stronie  www.rekrutacja.ore.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona,  o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 

Kontakt:

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”:  tel. 61 624 00 45 lub 71 735 13 66,  mail: kontakt@ore.cwa.pl

 

Załączniki

Informacja o szkoleniu

Zaproszenie na konferencję w Zielonej Górze

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa