6 czerwca 2019

Zaproszenie na festyn edukacyjno – rekreacyjny „Z nami bezpieczniej”

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora – Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na festyn edukacyjno – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych województwa lubuskiego pod hasłem „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”. Przedsięwzięcie to realizowane jest
w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Festyn odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.00 na „Placu Grunwaldzkim”

W trakcie festynu planowane jest poprzez konkursy, zabawy oraz pogadanki prowadzone przez przedstawicieli służb takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Patrol Rozminowania oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Festyn wzbogacony będzie pokazami działania zawodowych służb ratowniczych, oraz pokazami sprzętu i wyposażenia.

Zainteresowane festynem szkoły prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w imprezie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim celem dokonania ustaleń organizacyjnych (tel. 95 711 52 71 lub 95 728 87 77).