19 grudnia 2016

Zaproszenie do udziału w sesji naukowej organizowanej pod hasłem „Człowiek XXI wieku w świecie literatury”.

logo koSzanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego do aktywnego udziału w sesji naukowej organizowanej pod hasłem Człowiek XXI wieku w świecie literatury. Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie przyczyni się do rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwi wymianę poglądów dotyczących miejsca książek we współczesnym świecie, stanie się formą przygotowania do nowego egzaminu maturalnego. Do udziału w sesji zachęcamy jednak nie tylko maturzystów.

 


Zadaniem uczniów – uczestników sesji jest 10-minutowa ustna prezentacja wyników własnych badań, analiz i przemyśleń związanych z jednym z poniższych tematów:

*        szkolny kanon lektur w oczach ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,

*        idealny kanon lektur z perspektywy współczesnego ucznia,

*        analiza wyborów lekturowych młodych ludzi XXI wieku,

*        problemy współczesnego świata w literaturze najnowszej,

*        przemiany współczesnej literatury młodzieżowej,

*        rola literatury w życiu człowieka XXI wieku,

*        rola książki/książek w moim życiu,

*        e-booki kontra książki papierowe,

*        techniki marketingowe na współczesnym rynku wydawniczym,

*        miejsce książki w świecie nowych technologii,

*        relacje między słowem a obrazem we współczesnej literaturze

*        ewolucja nowych gatunków medialnych i literackich (np. bloga, talk-show, powieści hipertekstowej, fan-fiction).

 

Wypełnione zgłoszenia (załącznik nr 1), zawierające m. in. streszczenie wystąpienia, należy przesłać do dnia 17 lutego 2017 r. na adres: poradniajezykowa@ajp.edu.pl.

 

Na podstawie oceny nadesłanych streszczeń Komitet Naukowy do 1 marca 2017 wyłoni uczniów, którzy wygłoszą swoje wystąpienia w czasie sesji naukowej. Uroczysta sesja odbędzie się 24 marca 2017 r. w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących szczegółów przedsięwzięcia, zapraszamy do kontaktu e-mailowego (poradniajezykowa@ajp.edu.pl.) lub telefonicznego (prof. dr hab. Agnieszka Niekrewicz: 695 667 448, Renata Janicka-Szyszko: 505 677 265).

Załącznik:

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy