25 października 2023

Zaproszenie do udziału w XI edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu” 2023/2024

Szanowni Państwo, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza placówki oświatowe do współpracy w projekcie edukacyjno – wychowawczym „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Projekt skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Edycja zakończy się w czerwcu 2024 roku przyznaniem certyfikatów oraz nagród rzeczowych wszystkim placówkom oświatowym, które ukończą projekt. Dla młodzieży przewidziane są nagrody indywidualne.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz poprzednich edycji znajdują się na stronie: www.obliczadialogu.pl oraz na stronie Instytutu: https://idmjp2.pl w zakładce projekty a także w ogólnodostępnych mediach.
Zgłoszenia grup projektowych można składać do 8 listopada 2023 roku.

Załączniki

karta koordynatora 2024
Data: 2023-10-25, rozmiar: 209 KB
karta zgłoszenia 2024
Data: 2023-10-25, rozmiar: 226 KB
regulamin2024-8 listopada
Data: 2023-10-25, rozmiar: 848 KB