11 marca 2024

XVII edycja Programu „Indeks Start2Star” – Szansa na Twoją Edukacyjną Przyszłość!

Rusza rekrutacja do XVII edycji programu Indeks Start2Star. Jest to program stypendialny dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin i zaczynających studia, finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.

Jakie warunki należy spełnić?

  • Być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego.
  • Uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0.
  • Wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.
  • Uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.
  • Mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Rejestracja trwa do 31 maja 2024 roku poprzez formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie https://fundacjajlc.pl/