10 kwietnia 2018

XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Szanowni Państwo

XIV Edycji  Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” jest pierwszą edycją Lubuskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży, o tytuł Mistrza Województwa Lubuskiego w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego o puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja.

W roku 2018 główny priorytet postrzega w kształtowaniu wrażliwości środowiskowej młodego człowieka. Wrażliwość ta jest postrzegana jako reakcja na impulsy otaczającej rzeczywistości na bazie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie przygotowań do Konkursu, a także innych inicjatyw realizowanych przez różne osoby i instytucje. Człowiek wrażliwy środowiskowo nie jest obojętny na potrzebę pomocy innym ludziom i środowisku naturalnemu, jest też wrażliwy na swoje bezpieczeństwo oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo ekologiczne. Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie, założeniach programowych oraz na stronie internetowej organizatora: http://www.euroregion-nysa.eu/konkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy-ucze-sie-bezpiecznie-zyc-wojewodztwo-lubuskie

 

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.euroregion-nysa.eu (XIV Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć” – zakładka Województwo Lubuskie) i następnie wysyłając go na: fax  : 0-75 7676470 , 7676472

Na prośbę placówek oświatowych z Województwa Lubuskiego zostaje przedłużony termin zgłoszeń do Mistrzostw do dnia 10.05.2018. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Załączniki