7 lutego 2024

XI Międzywojewódzki Konkurs o tytuł Supertechnika Mechatronika

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą XI Międzywojewódzkiego Konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika, na który zaprasza organizator – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego, uczących się w zawodzie technik mechatronik.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły:

http://zstil.zagan.pl/konkurs-o-tytul-supertechnika-mechatronika—marzec-2024.html