30 lipca 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2020

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r. informuję, iż podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy w podanym poniżej terminie.

Proszę o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych proszę o nieprzychodzenie do urzędu i przełożenie wizyty na inny termin. W trakcie osobistej wizyty zobowiązani będą Państwo do:

– powiadomienia telefonicznie pracownika Urzędu merytorycznie odpowiedzialnego za podpisanie umów o swoim przybyciu (Pani Monika Szczecińska – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, telefon: 95 725 50 29 lub sekretariat telefon: 95 720 84 12);

– zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu;

– dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;

– zachowania dystansu 1,5 metra od innych osób.

Osoby reprezentujące podmioty, których oferty zostały wybrane do realizacji ww. zadania,              nie mogące z różnych przyczyn stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy, proszone są o kontakt z Panią Moniką Szczecińską – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 95 725 50 29, e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl ).

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia o niemożności stawienia się, będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku proszę przesłać na adres mailowy: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl do 5 sierpnia 2020 r.

Miejsce i termin podpisywania umów:

6 sierpnia 2020 r. – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10,  w godz. 10.00 – 14.00.

Załączniki

wyniki.
Data: 2020-07-30, rozmiar: 368 KB