15 lutego 2017

Wyniki konkursu na logo Kuratorium Oświaty oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty

logo ko14 lutego 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Konkursu na logo Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac konkursowych biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. VII regulaminu konkursu na logo Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz logo Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim tj.:

  • zgodność projektów z danymi Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., a także Lubuskiego Kuratora Oświaty,
  • oryginalność znaków, łatwość zapamiętywania,
  • czytelność i funkcjonalność projektów,
  • estetykę wykonania projektów.

Po dokonaniu oceny wszystkich prac konkursowych komisja postanowiła o przyznaniu nagrody głównej Darii Borowczak – uczennicy Technikum w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra.

Komisja postanowiła również o przyznaniu wyróżnienia dla Uli Muszyńskiej – uczennicy Gimnazjum im. Ludwika Stępczaka w Sławie,
ul. Odrodzenia Wojska Polskiego 16, 67-410 Sława.


Laureatom konkursu – gratulujemy.