9 listopada 2011

Wyniki konkursu LKO dla nauczycieli na scenariusze lekcji wychowawczych o tematyce związanej z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz profilaktyką narkomanii

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty podczas posiedzenia 25 października 2011 r. wyłoniła laureatów dwóch konkursów dla nauczycieli na scenariusze lekcji wychowawczych o tematyce związanej z propagowaniem  zdrowego stylu życia  (szkoły podstawowe) oraz profilaktyką  narkomanii (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).  

 

Decyzją Komisji laureatami zostali:
– szkoły podstawowe:
Alina Michalak – Chcemy być zdrowi
– gimnazja:
Janina Szwaluk – Narkotykom mówię NIE!
– szkoły ponadgimnazjalne:
Danuta Buczkowska –  Trwaj chwilo, jesteś piękna

 

Ponadto komisja przyznała dwa wyróżnienia:
Dorota Biedka – Zdrowy styl życia – złym nawykom mówimy: nie!
Elżbieta Tkaczyk – Zapraszamy zdrowie do swojego życia

 

Informujemy, że za zgodą autorów zgodnie z Regulaminem Konkursów scenariusze zostaną opublikowane na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Przypominamy także, że scenariusze są propozycjami do wykorzystania na lekcjach wychowawczych w poszczególnych typach szkół. Korzystając ze scenariuszy należy uwzględnić:
– poziom rozwojowy uczniów,
– specyfikę grupy klasowej,
– dotychczasowe działania prowadzone wśród uczniów w  zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.