17 marca 2023

Wyniki III etapu (ponadwojewódzkiego) Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023

Wojewódzka Komisji Egzaminacyjnej Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …  ustaliła następujące wyniki III etapu (ponadwojewódzkiego):

Nazwisko  Imię Nazwa placówki Mijescowość PKT %
Styś Kamil Szkoła Podstawowa nr 7 Żagań 46 89%
Skrzypczak Wojciech Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra 42 81%
Szkudlarek Karol Szkoła Podstawowa nr 3 Żary 39 75%
Siuda Jakub Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra 30 58%

Laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
Finalistami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia;

Laureatom i finalistom III etapu ponadwojewódzkiego przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Lista uczniów zaproszonych do Zawodów laureatów – Gali Finałowej publikowana jest na stronie internetowej Konkursu.