17 marca 2023

Wyniki III etapu (ponadwojewódzkiego) Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023

Wojewódzka Komisji Egzaminacyjnej Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …  ustaliła następujące wyniki III etapu (ponadwojewódzkiego):

Nazwisko  Imię Nazwa placówki Mijescowość PKT %
Styś Kamil Szkoła Podstawowa nr 7 Żagań 46 89%
Skrzypczak Wojciech Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra 42 81%
Szkudlarek Karol Szkoła Podstawowa nr 3 Żary 39 75%
Siuda Jakub Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra 30 58%

Laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
Finalistami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia;

Laureatom i finalistom III etapu ponadwojewódzkiego przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Lista uczniów zaproszonych do Zawodów laureatów – Gali Finałowej publikowana jest na stronie internetowej Konkursu.

 

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa