21 sierpnia 2019

Wykaz raportów z ewaluacji zewnętrznych problemowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz raportów z ewaluacji zewnętrznych problemowych przeprowadzonych w województwie lubuskim w roku szkolnym 2018/2019 dostępnych na stronie http://www.npseo.pl/action/raports

 

Szkoły podstawowe:

 1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Łagowie
 2. Szkoła Podstawowa w Górzynie
 3. Szkoła Podstawowa w Bledzewie
 4. Szkoła Podstawowa w Wawrowie
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy
 6. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w ZE nr 9 w Zielonej Górze
 7. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzinie
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
 10. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach

Licea ogólnokształcące:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
 2. Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Świebodzinie
 3. I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żarach

Technika:

 1. Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku
 2. Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach
 3. Technikum nr 1 w CKZiU w Międzyrzeczu
 4. Technikum nr 2 w CKZiU w Międzyrzeczu
 5. Technikum w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Szkoły branżowe I stopnia:

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Lubsku ZDZ w Zielonej Górze
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach
 4. Branżowa Szkoła I Stopnia w CKZiU w Międzyrzeczu
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Przedszkola:

 1. Przedszkole nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 2. Publiczne Przedszkole nr 8 w Nowej Soli
 3. Publiczne Przedszkole nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli

Inne:

 1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
 3. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie
 5. Bursa dla Uczennic Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Maryi Niepokalanej w Gorzowie Wielkopolskim
 6. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim
 7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim
 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie
 9. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy we Wschowie