29 stycznia 2018

Powołanie Zespołu do spraw Kształcenia Zawodowego przy Lubuskim Kuratorze Oświaty

 

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa 25 stycznia br. powołała Zespół do spraw Kształcenia Zawodowego. Członkowie Zespołu zajmą się wdrażaniem nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego. Do ich zadań należeć będzie w szczególności:

 • promowanie szkół zawodowych i współpracy z pracodawcami oraz instytucjami naukowymi i gospodarczymi,
 • działania na rzecz wzbogacenia form rozwoju szkół zawodowych, w tym kształcenia dualnego i realizacji staży u pracodawców,
 • działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w szkołach,
 • inspirowanie do rozwiązań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

Członkami Zespołu zostali:

 1. Sylwia Czapla – koordynator kształcenia zawodowego, wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 2. Janina Grzecznowska – zastępca koordynatora kształcenia zawodowego, Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 3. Tadeusz Najdora – członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp.
 4. Leszek Naumowicz – członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą
 5. Grażyna Kołogrecka-Dul – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 6. Krzysztof Słapczyński – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze
 7. Marzena Pulik-Sowińska – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze
 8. Zbigniew Gładki – starszy wizytator Terenowego Zespołu Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Żarach

Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.