5 maja 2012

Wojewódzki certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie 2012

altW związku z zakończeniem ważności wojewódzkiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, proszę szkoły i placówki oświatowe, które nadal chcą wdrażać program w ramach Wojewódzkiej Sieci Szkół o wypełnienie wniosku (załącznik nr 1) oraz przygotowanie informacji nt. dorobku w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2011/2012.

 

Informację proszę  przedstawić w formie prezentacji multimedialnej (PowerPoint, długość do 12 slajdów,  czas trwania prezentacji max 3 minuty) i przesłać na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD. Dodatkowo proszę o aktualne informacje dotyczące Szkoły Promującej Zdrowie (załącznik nr 2). Wniosek, informacje o szkole oraz prezentację dorobku SzPZ proszę przesłać w terminie do 29 czerwca 2012 r. na adres Kuratorium Oświaty,  66 – 400 Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10.

 

 

Wojewódzki Zespół Wspierający

Lubuskie Szkoły Promujące Zdrowie

Koordynator Wojewódzki

Ewa Rawa