5 maja 2012

Wojewódzki certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie 2012

altW związku z zakończeniem ważności wojewódzkiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, proszę szkoły i placówki oświatowe, które nadal chcą wdrażać program w ramach Wojewódzkiej Sieci Szkół o wypełnienie wniosku (załącznik nr 1) oraz przygotowanie informacji nt. dorobku w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2011/2012.

 

Informację proszę  przedstawić w formie prezentacji multimedialnej (PowerPoint, długość do 12 slajdów,  czas trwania prezentacji max 3 minuty) i przesłać na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD. Dodatkowo proszę o aktualne informacje dotyczące Szkoły Promującej Zdrowie (załącznik nr 2). Wniosek, informacje o szkole oraz prezentację dorobku SzPZ proszę przesłać w terminie do 29 czerwca 2012 r. na adres Kuratorium Oświaty,  66 – 400 Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10.

 

 

Wojewódzki Zespół Wspierający

Lubuskie Szkoły Promujące Zdrowie

Koordynator Wojewódzki

Ewa Rawa

 

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa