6 grudnia 2023

Warsztaty dla pracowników oświatowych – Polskie Towarzystwo Alergologiczne

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z oferta warsztatów w ramach kampanii „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?” organizowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Celem kampanii jest wyposażenie pracowników szkół podstawowych w wiedzę teoretyczną pozwalającą na podjęcie odpowiednich działań nakierowanych na udzielenie pomocy uczniowi doświadczającemu ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego czy nasileniu objawów innej – wymienionej w tytule kampanii – choroby alergicznej.

Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się na stronie www.pta.med.pl/warsztaty oraz w załączeniu.

Załączniki

PTA - informacja
Data: 2023-12-06, rozmiar: 249 KB