28 sierpnia 2023

VIII Edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2023/2024.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów. Jest to ważna inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy z zakresu statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji, rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji.

Udział w Olimpiadzie Statystycznej jest dla młodzieży znakomitą okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz motywacją do pogłębiania wiedzy w zakresie statystyki.

W ubiegłorocznej VII edycji Olimpiady Statystycznej wzięło udział prawie 3600 uczniów z               1188 szkół z całej Polski.

Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad wspieranych i dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20232024

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady, w tym Regulamin, zakres wiedzy, terminy poszczególnych etapów, testy z poprzednich edycji są dostępne na stronie: https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/