14 września 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowic-Zdroju.

 

Termin składania prac:  do 12 listopada 2021 r. Podsumowanie oraz opublikowanie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2021 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu, który wraz z szczegółowymi informacjami o konkursie można znaleźć na stronie: http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl/

Cele konkursu:

  • kształtowanie kreatywnej pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności,
  • kształtowanie postawy twórczej dzieci i młodzieży,
  • przybliżeń zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich, jak: integracja, tolerancja, równość.

Formy prezentacji oraz warunki uczestnictwa:

  1. Każdy autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A4 lub A3, wykonaną samodzielnie.
  2. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową (olej, akryl, tempera, plakatówka, akwarela, pastel, techniki łączone, batik, tusze, pisaki, kredki, itp).
  3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.
  4. Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane.
  5. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie, oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.