8 września 2020

V Edycja Diecezjalnych Konkursów Wiedzy Biblijnej: Biblista Junior i Młody Biblista.

Szanowni Państwo

Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej Biblista Junior oraz Młody Biblista są dziełem Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej pod patronatem ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego oraz pani Kurator Ewy Rawa. Odpowiedzialnymi i głównymi organizatorami są mgr inż. Wioletta Pilecka – Matunin oraz ks. dr Andrzej Maciejewski we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej tejże diecezji, Zielonogórsko – Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz Katolickim Stowarzyszeniem uBIBLIJNIEni.pl.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Uczniowie klas IV-VI biorą udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej Biblista Junior, uczniowie klas VII i VIII biorą udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej Młody Biblista. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach. Szczegóły można znaleźć na stronie organizatora. https://wnk.diecezjazg.pl/konkursy-religijne/

Załączniki

Plakat (PDF)
Data: 2020-09-08, rozmiar: 12 MB