21 listopada 2017

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Publikacja w formacie PDF znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji  www.ore.edu.pl/o-nas/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/

 

 

Załączniki

Uczen ze specjalnymi potrzebami poradnik dla dyrektorów
Data: 2017-11-21, rozmiar: 1 007 KB