1 lutego 2017

Szkolenie ORE:  Ruch i zdrowe żywienie w szkole

Centrum Szkoleniowe ORE zaprasza do udziału w szkoleniu Ruch i zdrowe żywienie w szkole. Jest to adaptacja międzynarodowego programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkołach. Szkolenie jest kierowane do szkół realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie (pierwszeństwo mają szkoły z Krajowym bądź Wojewódzkim Certyfikatem SzPZ).

Celem szkolenia jest:

  • przygotowanie szkół do tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej,
  • podnoszenie kompetencji oraz zwiększanie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w tym zakresie w szkołach,
  • podnoszenie jakości realizacji edukacji zdrowotnej w szkole,
  • wyposażenie szkół w materiały pomocnicze do realizacji projektu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6- 8. 03. 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Do udziału zapraszamy dwóch przedstawicieli Szkoły (szkolny koordynator, dyrektor). Posiadamy 25 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Bardzo prosimy o niezgłaszanie się osób, które już uczestniczyły w szkoleniu. Przysłanie karty nie jest równoczesne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. ORE pokrywa koszty dydaktyki, wyżywienia i zakwaterowania, koszty podróży – jednostka delegująca. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowe informacje bezpośrednio. W załączeniu karta zgłoszenia.

Załączniki: karta zgłoszenia