26 czerwca 2013

Szkolenia dla nauczycieli pogłębiające wiedzę na temat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

instytut konsultantow europejskichInstytut Konsultantów Europejskich zaprasza wszystkich nauczycieli na bezpłatne szkolenia pogłębiające wiedzę na temat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z wykorzystaniem publikacji zawierającej najlepsze scenariusze zajęć na temat EFS.

 

Szkolenie jest realizowane na zlecenie Krajowego Ośrodka EFS.

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, przygotowanie do pozyskiwania środków na projekty edukacyjne (z uwzględnieniem zmian jakie zostaną wprowadzone w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020) oraz wypracowanie metod pracy z uczniami w zakresie nauczania o EFS.

 

Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie związane z wprowadzeniem w latach 2014 – 2020 nowego modelu wspierania edukacji ze środków UE w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Szczegółowe informacje, w tym program i harmonogram szkolenia znajdziecie Państwo pod adresem www.efs.szkoleniaue.pl