13 grudnia 2013

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu wyróżniona Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie.

szkola promujaca zdrowie10 grudnia 2013r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów – Szkoła Promująca Zdrowie. Wśród wyróżnionych 13 szkół z całego kraju znalazła się Szkoła Podstawowa w Niegosławiu (gmina Drezdenko), którą reprezentowały panie: Urszula Kasper – dyrektor szkoły oraz Renata Maciejewska-Luty – szkolny  koordynator ds. promocji zdrowia. Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczył Tadeusz Sławecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz z  przewodniczącą  Kapituły Krajowego Certyfikatu SzPZ prof. dr hab. Barbarą Woynarowską.

 

– „Jesteście teraz w elicie polskich szkół, ale członkostwo w niej to nie tylko osiągnięcie, ale również zobowiązanie do promocji zdrowia, aktywnego wypoczynku, sportu. To także nieustające dawanie przykładu innym” – powiedział wiceminister Tadeusz Sławecki. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.

 

Do krajowej sieci Szkół Promujących Zdrowie należą obecnie 104 szkoły z całego kraju. W województwie lubuskim Krajowy Certyfikat SzPZ posiadają dwie szkoły.

 

Uczniom,  nauczycielom i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Niegosławiu serdecznie gratulujemy. 

 

 dsc 1325

 

 

dsc 1346a