17 października 2013

„Szkoła przyjazna dla każdego”

szkola przyjazna dla kazdegoKonkurs ma zasadnicze dwa cele. Przede wszystkim chodzi nam o docenienie i promocję szkół stwarzających przyjazne warunki do funkcjonowania w nich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A jest takich szkół naprawdę niemało! W całej Polsce prowadzonych jest codziennie wiele świetnych, innowacyjnych, a przede wszystkim skutecznych działań służących jak najlepszemu funkcjonowaniu w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Z naszych doświadczeń wynika, że są to projekty, które zwykle realizowane są na terenie jednej placówki (ew. kilku z jednej gminy). I jeśli zostały osiągnięte znakomite rezultaty, to w praktyce niewiele osób dowiaduje się o nich. Rezultaty takich projektów są zwykle ograniczone w czasie, a przede wszystkim ograniczone terytorialnie. www.szkola-dla-kazdego.pl
 
Z drugiej strony: widzimy, że wiele placówek wyważa otwarte drzwi, a więc próbuje tworzyć oryginalne rozwiązania, gdy tymczasem można byłoby wykorzystać pomysły sprawdzone już w innych miejscach. Jednak jest to niemożliwe, gdyż trudno jest uzyskać o nich informacje.
 
Stąd właśnie pomysł ogłoszenia tego konkursu, którego zwieńczeniem będzie uroczysta konferencja, a także wydanie katalogu pokonkursowego.
 
Konkurs adresujemy do wszystkich szkół, które pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – a więc nie tylko do szkół z oddziałami integracyjnymi. Zachęcamy do zgłaszania zarówno wieloletnich programów, jak i pojedynczych przedsięwzięć, dużych projektów obejmujących wielu uczniów, jak i działań nakierowanych na jedno dziecko. Bo każde dziecko jest dla nas ważne!
 
Serdecznie zapraszam!
 
Grzegorz Całek
dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych


 
PS: Choć w naszych działaniach na rzecz dzieci nie jest to najważniejsze, jednak warto o tym wspomnieć, że laureaci otrzymają nagrody w postaci wyposażenia szkoły i sprzętu komputerowego, a wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie – zestawy specjalnych upominków konkursowych.