16 grudnia 2014

„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” – projekt

men2Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje działania związane z promocja zdrowego stylu życia.

 

Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” ma na celu propagowanie zwiększenia aktywności fizycznej, poprawę sposobu żywienia, a także zmniejszenie rozpowszechniania się palenia tytoniu, intensyfikację profilaktyki nowotworów skóry oraz podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

 

Projektowi towarzyszyć będzie kampania informacyjna, w ramach której w poszczególnych województwach organizowane będą zajęcia edukacyjne, upowszechniające wiedzę dotycząca profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia.

Zachęcamy do zaangażowania się w działania projektowe i skorzystanie z proponowanych szkoleń. Dane kontaktowe ośrodków odpowiedzialnych za ich realizację w poszczególnych województwach znajdują się na stronie internetowej www.kodekswalkizrakiem.pl  w zakładce „działamy w regionach”. Dla województwa lubuskiego jest to:

 

koordynator programu: Anna Kardasz

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.

ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel: 505 021 575