9 października 2019

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020.

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2019/2020. W załączeniu przedstawimy listę szkół, których uczniom zostało przyznane stypendium.

 

Zadania związanymi z przyznawaniem stypendiów PRM zajmuje się Aleksandra Klimczak – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie wielkopolskim, tel. 95 725 50 34

 

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1615) kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów wzrosła do 300 zł miesięcznie. Ww. stypendium należy wypłacić do dnia 30 listopada br. (za okres wrzesień  – grudzień 2019 r.) i do 30 kwietnia (za okres styczeń – czerwiec 2020 r.).

 

W związku z powyższym prosimy o podanie do dnia 14 października 2019 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru.

 

 

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Jagiellończyka 10,

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM: Katarzyna Delikowska – starszy specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym, tel. 095 7 255 008

Załączniki

lista szkół
Data: 2019-10-09, rozmiar: 276 KB
oświadczenie stypendysty 2019
Data: 2019-10-09, rozmiar: 30 KB