2 stycznia 2013

Staże dla nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

fundacja hereditasFundacja Hereditas zaprasza nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w 3. edycji projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego.

 

Obszary programowe stażu:

 • konserwacja architektury i wystroju architektonicznego (kamień, sztukateria, metal, drewno),
 • projektowanie AutoCAD,
 • praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich i w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie i Piasecznie (sztukateria, drewno),
 • dwa autokarowe wyjazdy – praktyki terenowe (rewitalizacja architektury rezydencjalnej i architektury postindustrialnej).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie, urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd).

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

 

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 • luty 2013: 11-15.02.2013 i 25.02-01.03.2013
 • marzec 2013: 11-17.03.2013 i 25-27.03.2013
 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-07.08.2013

 

Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa