2 stycznia 2013

Staże dla nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

fundacja hereditasFundacja Hereditas zaprasza nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w 3. edycji projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego.

 

Obszary programowe stażu:

 • konserwacja architektury i wystroju architektonicznego (kamień, sztukateria, metal, drewno),
 • projektowanie AutoCAD,
 • praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich i w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie i Piasecznie (sztukateria, drewno),
 • dwa autokarowe wyjazdy – praktyki terenowe (rewitalizacja architektury rezydencjalnej i architektury postindustrialnej).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie, urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd).

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

 

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 • luty 2013: 11-15.02.2013 i 25.02-01.03.2013
 • marzec 2013: 11-17.03.2013 i 25-27.03.2013
 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-07.08.2013

 

Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/