8 stycznia 2015

Stanowisko Komisji Heraldycznej

Informuję, że Komisja Heraldyczna, działając na podstawie art. 2a pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.1978.31.130), podjęła uchwałę w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku. Szkoły i placówki są jednostkami uprawnionymi do stosowania wizerunku orła na podstawie art. 2a pkt 12 ustawy  z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.2005.235.2000 j.t.). Proszę Państwa Dyrektorów o zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Heraldycznej i rozważenie umieszczenia wizerunku orła na stronach internetowych swoich jednostek organizacyjnych.

Uchwała i stanowisko Komisji Heraldycznej
Ustawa o godle, barwach i hymnie …

Ustawa o godle, barwach i hymnie …
Wizerunek orła zip