16 stycznia 2015

Bezpieczna Woda – materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi dla dzieci i młodzieży, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ogłosiło trzecią edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”, która poświęcona jest bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych.

 

Na okoliczność tej akcji przygotowane zostały plakaty oraz czterostronicowa ulotka, stanowiące materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli, wychowawców, ratowników oraz policjantów jednostek prewencji. Materiały te mogą być wykorzystane w zajęciach przygotowujących dzieci i młodzież do bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.
Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki, w formie elektronicznej, dostosowanej do druku w różnych wariantach pod adresem:

 

http://www.msport.gov.pl/article/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-woda