4 czerwca 2024

Sprawozdawczość z realizacji zadań w ramach Programu „Aktywna tablica” za rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-w-2023-r opublikowano wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica” za rok szkolny 2023/2024.

Ze względu na powierzenie przez Wojewodę Lubuskiego realizacji przedmiotowego zadania Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty prosimy o przesyłanie sprawozdań na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2024 roku.