29 stycznia 2019

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018/2019 roku.

W związku z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, realizowanych w 2018/2019 roku informuję, że zmianie uległy wzory sprawozdań z realizacji Programu.

Zmiana dotyczy uzupełnienia sprawozdania – na wniosek Ministerstwa Finansów – o rodzaj pomocy dydaktycznych zapewnionych przez organ prowadzący w ramach rzeczowego wkładu własnego oraz sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na obsługę Programu (wyłącznie dla wojewodów).

Poniżej zamieszczone są nowe wzory sprawozdań.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z  Panią Eweliną Błauciak – Starszym Specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu (95) 7 255 002 lub e-mailowo: e.blauciak@ko-gorzow.edu.pl .

 

Załączniki