24 stycznia 2014

Specjalistyczne szkolenia pedagogiczne dla nauczycieli

wzdzSzanowni Państwo

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Oddział w Trzcielu Centrum Kształcenia Zawodowego przy współpracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ organizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod tytułem: „Efektywne techniki nauczania – szansą lubuskiej edukacji”.

 

Celem projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych przez 144 nauczycieli z województwa lubuskiego, poprzez przeprowadzenie kursów doskonalących w celu nabycia umiejętności z zakresu nowoczesnych metod kształcenia oraz technik ICT.

 

Szczegółowa informacja na temat projektu znajduje się w załączniku.

 

Załącznik:

Informacje szczegółowe o projekcie.