11 października 2016

Składanie wniosków na dofinansowanie zwiększonych kosztów funkcjonowania szkół i placówek , na terenie których organizowane były Światowe Dni Młodzieży

menMinisterstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w dniu 14 października 2016 r. upływa termin składania wniosków (decyduje data wpływu do MEN) na dofinansowanie zwiększonych kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych jednostek samorządu terytorialnego na terenach województw, na których organizowane były Światowe Dni Młodzieży, w związku z przyjęciem uczestników Światowych Dni Młodzieży i wolontariuszy podczas Światowych Dni Młodzieży.

 

Wnioski muszą być potwierdzone przez  właściwego wojewodę. Jednostka samorządu terytorialnego może wnioskować o powyższe środki, o ile nie otrzymała na ten cel środków z innych źródeł. (art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 – Dz. U. z 2016 r., poz. 393)