28 kwietnia 2023

„SIŁA TKWI W MŁODEJ KRWI” – Akcja promowania Honorowego Krwiodawstwa w szkołach.

Klub Honorowych Dawców Krwi Ognista Kropla działający przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim,  na początku kwietnia rozpoczął akcję promowania honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa lubuskiego. Kampania promocyjna realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” oraz kampanii edukacyjnej pn. Twoja Krew, Moje Życie.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów oraz obalenie negatywnych mitów związanych z oddawaniem krwi.

Akcja zainicjowana przez Prezesa Klubu HDK Ognista Kropla st. sekc. Tymoteusza Kopaczel i objęta została patronatem honorowym:

– Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka,

– Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy,

– Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,

– Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach kampanii przeprowadzono już 6 akcji z wytypowanych 23 szkół z powiatu gorzowskiego i zielonogórskiego.

Prowadzone prelekcje cieszą się sporym zainteresowaniem dotyczącym zarówno samego krwiodawstwa, jak również dodatkowych pytań ze strony młodzieży pod względem rekrutacji do służby w Państwowa Straż Pożarna.

Akcja potrwa do końca czerwca 2023 roku.

 

 

dav

sdr

Załączniki

Program akcji
Data: 2023-04-28, rozmiar: 606 KB
Plakat
Data: 2023-04-28, rozmiar: 520 KB