5 lipca 2022

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 – szacunkowe dane.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

 

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie szacunkowych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Uprzejmie proszę o przygotowanie danych, również negatywnych, zgodnie z tabelą, która jest dostępna do pobrania w BIP Kuratorium Oświaty: www.bip.ko-gorzow.edu.pl, w zakładce „Wzory wniosków” i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 r. w formie papierowej  lub za pomocą platformy e-puap (opatrzone podpisem kwalifikowanym) do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10 oraz w wersji edytowalnej na adres: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl.

Proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu oraz zakresem przyznawanej pomocy i realizację zadania, które dostępne są w załącznikach poniżej.

Załączniki

Rozporządzenie Rady Ministrów
Data: 2022-07-05, rozmiar: 290 KB
Załącznik do Uchwały Rady Ministrów
Data: 2022-07-05, rozmiar: 447 KB