31 sierpnia 2020

Poradnik dla nauczycieli „Nowe narkotyki”

Szanowni Państwo

W Głównym Inspektoracie Sanitarnym opracowano poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki”. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności .

Zakres tematyczny informacji Poradnika stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Ponadto zawiera on praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego dla dyrektorów szkół, nauczycieli, a także dla rodziców w profilaktyce domowej.

Załączniki

Poradnik
Data: 2020-08-31, rozmiar: 2 MB