1 grudnia 2009

Rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 4 października 2001 r.

w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki

 

 

Tekst rozporządzenia

 

Treść niniejszego aktu prawnego nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.
Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanego tu aktu prawnego.