30 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego

1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675).

Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

  • preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;
  • orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych;
  • działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Ponadto w rozporządzeniu wskazano również podczas jakich zajęć oraz innych działań podejmowanych w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół może być realizowane doradztwo zawodowego.

Link do nowego przepisu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1675

Załączniki

Treść rozporządzenia
Data: 2018-08-30, rozmiar: 301 KB