11 maja 2018

Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci w przedszkolu.

Firma Open Education Group Sp. z o.o. poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci w przedszkolu. Są to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi  lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; logopedyczne; socjoterapeutyczne; wczesne wspomaganie rozwoju; stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastyka korekcyjna i zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne).

Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Witnica.

Poszukiwane są osóby, które posiadają:

– uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

– uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych;

– uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych;

 

Wszystkie osoby muszą mieć przygotowanie do pracy z małymi dziećmi i min. roczne doświadczenie zawodowe w tematyce zgodnej z planowanymi do poprowadzenia zajęciami.

 

Zgłoszenia oraz aplikacje prosimy składać na adres praca@openeduaction.pl

Open Education Group Sp. z o.o.

Telefon 85 869 11 69

Osoba do kontaktu Natalia Koronkiewicz