14 listopada 2016

Reforma edukacji – konferencja Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy

 

konferencjaW czwartek 10 listopada Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa zorganizowali wspólną konferencję prasową informującą na temat zmian w oświacie.

 

 

Rząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce. Chodzi o dwa projekty ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Zgodnie z projektami w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 2-letnia branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna, gimnazja mają zostać wygaszone. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej; nie będzie rekrutacji do I klasy gimnazjum. Obecni uczniowie klas I gimnazjów są ostatnim rocznikiem uczącym się w nim. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane będą od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024. Na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej uczniowie będą pisać egzamin ósmoklasisty. Ma on obejmować trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: język polski, matematykę i język obcy oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Wynik z egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W okresie przejściowym, czyli latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin będzie obejmował tylko przedmioty obowiązkowe; egzamin z przedmiotu dodatkowego po raz pierwszy przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty zapewniła, że zmiany są nieuchronne. Pierwszą graniczną datą będzie 1 września 2017 roku. Od tego dnia rozpocznie się wdrażanie reformy. Wszystkie niezbędne, zapowiadane działania są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem. Wcześniej sprecyzowana też została droga przygotowania reformy. W województwie lubuskim ułożony i realizowany jest program spotkań z samorządami, a najważniejszy ich punkt to informacja o tym, na jakim etapie jest samorząd w przygotowaniu zmian. – W większości spotykam się ze zrozumieniem i życzliwością. Nieprawdą jest, że wszyscy burmistrzowie czy wójtowie narzekają i mówią, że reforma nie jest przygotowana… Wspólnie wprowadzimy tę reformę dobrze i zgodnie z harmonogramem, tak jak to zaplanowała Pani Minister Anna Zalewska – zadeklarowała Ewa Rawa.    

 

 

 

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa poinformowała, że wszelkie pytania dotyczące reformy można będzie kierować do pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Zachęciła również do odwiedzania poświęconej reformie edukacji strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl.

 

 

{gallery}/galerie/20161110{/gallery}