13 listopada 2016

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tej reformy – Wojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty w Kancelarii Premiera w Warszawie

9listopada9 listopada 2016 roku Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa zprzedstawicielami Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Edukacji z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w spotkaniu z Panią Premier Beatą Szydło oraz Panią Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastianem Chwałkiem w celu omówienia przebiegu wprowadzania reformy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Premier podkreślała, że reforma systemu edukacji jest rezultatem rozmów z Polakami i stanowi realizację jednej z zapowiedzi wyborczych. „Jeżeli chcemy myśleć o naszej dobrej przyszłości i rozwoju Polski, musimy przede wszystkimi zainwestować w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. To jest najbardziej potrzebna Polsce inwestycja. Inwestowanie w przyszłość Polski toinwestowanie w młodych ludzi” – podkreśliła szefowa rządu. Narada koordynacyjna z wojewodami oraz kuratorami oświaty podczas środowego spotkania w KPRM okazała się być niezwykle owocna. Zebrani otrzymali wiedzę oraz materiały edukacyjne pomocne w wyjaśnianiu wielu kwestii dotyczących reformy. 8 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum ogólnokształcące. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Proponowane rozwiązania zostały zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w exposé. Prezes Rady Ministrów podkreślała wagę dialogu, m.in. z rodzicami, w procesie wprowadzania zmian: „My jesteśmy rządem, który stoi po stronie zwykłych ludzi. Słuchamy ludzi i odpowiadamy na ich oczekiwania. Nie zajmujemy się sami sobą i biurokracją. Jesteśmy dla ludzi” – zadeklarowała premier Beata Szydło.

Szefowa rządu zaznaczała, że wprowadzane w oświacie zmiany były konsultowane z ekspertami i rodzicami, a ich realizacja jest wynikiem wcześniej prowadzonych rozmów. Za przykład sprawnego przeprowadzenia zmian w oświacie Pani Premier podała przywrócenie obowiązku szkolnego od siódmego roku życia. Było to możliwe dzięki skutecznym i profesjonalnym działaniom Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, która zrealizowała postulat rodziców w tej sprawie.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapewniała, że reforma systemu oświaty będzie miała pozytywny przebieg. Podkreśliła, że proponowana reforma oświaty jest tak zaplanowana, żeby zadbać o miejsca pracy nauczycieli. Poinformowała również, że wszystkie informacje na temat proponowanych zmian będzie można znaleźć na stronie internetowej: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ .

 

 

{gallery}/galerie/20161109{/gallery}