22 kwietnia 2013

Realizacja Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013

men2Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej jest koordynatorem Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 lipca 2008 r. Głównym celem programu jest eliminowanie barier w dostępie ludności wiejskiej do pełnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i sportowej, co w przyszłości powinno zmniejszyć różnice między miastem a wsią oraz wpłynąć na ukształtowanie społeczeństwa otwartego na nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

 

W związku z Działaniem 2.4  Opracowanie i rozpowszechnienie informacji na temat Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 – Poddziałanie 2.4.1 Przygotowanie informacji o niniejszym Programie i rozesłanie jej do jednostek samorządu terytorialnego na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczamy informacje na temat realizacji Programu.

 

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=59&limitstart=15 – Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013;

 

http://bip.men.gov.pl/images/stories/program_rozwoju_ed_obszarywiejskie_11kwiecien.pdf – Projekt zmian do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, treść projektu z poprawkami z dnia 27 października 2009 r. oraz ze zmianami z dnia 10 kwietnia 2012 r.

 

http://bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/sprawozdanie12.08.2010.pdf – Sprawozdanie z realizacji w 2009 r. Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013;

 

http://bip.men.gov.pl/images/stories/sprawozdanie_wiejski_2010_14lipca.pdfSprawozdanie z realizacji w 2010 r. Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013;

 

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=59 – sprawozdanie za 2011 rok w ramach realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013.