22 maja 2013

Raport. Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego 2013 rok

logo koPrezentujemy Państwu „Raport. Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego” opracowywany na podstawie badania własnego przez Wydział Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do wykorzystania wyników tego badania do:

 

     opracowania przez placówki doskonalenia nauczycieli efektywnej oferty szkoleń,

     modyfikowania przez dyrektorów szkół i placówek wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli,

     planowania wspomagania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutowej działalności w kontekście planowanych i wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

 

Załączniki

Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego. Raport 2013