4 maja 2010

Przykład dobrej praktyki – Gimnazjum Nr 3 w Zielonej Górze

Na wniosek Pani Elżbiety Terajewicz, dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze prezentujemy przykład dobrej praktyki opracowany przez zespół nauczycieli w składzie: Elżbieta Terajewicz, Halina Kawiak, Marzena Nowicka, Danuta Luch, Grażyna Trociuk. PDP dotyczy wdrażania w gimnazjum nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

Gimnazjum Nr 3 w Zielonej Gorze otrzymało III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Otwarci na zmiany” dotyczącym wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Konkurs organizowany był w roku szkolnym 2009/2010 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pod patronatem MEN i CODN jako projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Przykład dobrej praktyki będzie prezentowany do 04 maja 2012 r.

 

Opis przykładu dobrej praktyki

Prezentacja- działania artystyczne

Prezentacja- wychowanie fizyczne